Wpływ środowiska na zachowanie człowieka

Wiek dziewiętnasty i dwudziesty był kluczowym okresem dla nauki. Powstało wówczas wiele idei rewolucyjnych, które dotyczyły głównie świata fizycznego. W tym czasie bardzo zmodyfikowano myślenie o człowieku. Powstała wówczas koncepcja behawiorystyczna człowieka. […]

READ MORE